Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Học sinh cấp 2 đụ nhau tơi bời